Dwie drogi

Piosenka harcerska (wersja karaoke). Muzyka i słowa: Henryk Perzyński.

Jedną drogą ty, drugą drogą ja,
a przez wodę tylko jeden most.
Pod tym mostem wiatr swoją bazę ma,
warto więc zatrzymać się na noc.

Refren:
Ile nocy prześpiewanych aż po świt,
ile ognisk aż po brzask.
Ile zwrotek zapamiętasz przez te dni,
schowaj w sercu, ruszać czas.

Jedną drogą ja, drugą drogą ty.
Powykręcał nam te drogi los.
Drogowskazy złe wplątał między mgły.
Trudno, bracie, trzeba walić wprost.

Refren:
Ile nocy prześpiewanych…

Załączone piosenki pochodzą ze śpiewnika „Nasze piosenki”, MAW 1983; Wybór i opracowanie muzyczne: Jerzy Niedźwiecki.
Treści powiązane: Piosenki harcerskie z nutami i tekstem | Piosenki harcerskie w wersji „karaoke” | Jedną drogą ty, drugą drogą ja