Usuwanie duplikatów plików przy pomocy „fdupes”

fdupes to narzędzie wiersza poleceń służące do wyszukiwania i zarządzania duplikatami plików w określonym zestawie katalogów. Pomaga w wyszukiwaniu identycznych plików poprzez porównywanie ich zawartości i atrybutów, umożliwiając użytkownikom odzyskanie miejsca na dysku i efektywniejsze organizowanie plików.

Jak sprawdzić czy mamy zainstalowane fdupes

fdupes -v

Jeżeli program jest zainstalowany w odpowiedzi otrzymamy informację, która to wersja.

Instalacja fdupes na debianie lub ubuntu

sudo apt-get install fdupes

Wyszukiwanie duplikatów w katalogu bez wchodzenia w podkatalogi

fdupes /ścieżka/do/katalogu

Wyszukiwanie duplikatów w katalogu z uwzdlędnieniem podkatalogów (rekursywnie)

fdupes -r /ścieżka/do/katalogu

Zamiast wyświetlania listy duplikatów możemy wyświetlić tylko podsumowanie z informacją, ile zajmują miejsca na dysku. Służy do tego parametr -m.

fdupes -rm /ścieżka/do/katalogu

Do usuwania duplikatów służy parametr -d. Duplikaty łączone są w grupy. W każdej grupie zaznaczamy, które pliki chcemy zachować wpisując:

  • numer widoczny przy pliku, np. 3
  • kilka numerów plików oddzielonych przecinkami, np. 2,5,8
  • zakres od do, np. 4-6
  • all – jeśli chcemy zachować wszystkie pliki z zestawu

Po zatwierdzeniu wyboru – poprzez naciśnięcie „Enter” – program przechodzi do kolejnej grupy duplikatów. Po zatwierdzeniu wyboru w ostatnim zestawie, wpisujemy komendę prune, co spowoduje wykonanie zaplanowanych działań i nieodwracalne usunięcie niezaznaczonych plików.

fdupes -rd /ścieżka/do/katalogu

W przypadku dużej ilości duplikatów poprzednia metoda staje się bardzo żmudna, dlatego fdupes daje możliwość automatycznego usunięcia duplikatów z pozostawieniem pierwszego pliku w zestawie. Służy do tego parametr -N.

fdupes -rdN /ścieżka/do/katalogu

Wymienione wyżej opcje i przykłady ich użycia zazwyczaj wystarczają w codziennej pracy. Reszta: man fdupes.