Śmiertelność dzieci i nastolatków w USA

W 2021 roku z powodu użycia broni palnej zginęło w USA 4733 osoby w wieku 1-19 lat. Łącznie w 2021 roku od broni palnej zginęło 48830 Amerykanów. Użycie broni palnej jest główną przyczyną śmierci dzieci i młodzieży w USA. Drugą w kolejności jest śmierć w wypadkach samochodowych, w których zginęło 4486 osób w wieku 1-19 lat. Z powodu „innych uszkodzeń ciała” zmarły 3782 osoby w tym przedziale wiekowym. Z powodu „wrodzonych wad rozwojowych” 3411 osób. Kolejna przyczyna zgonów amerykańskich dzieci i młodzieży to nowotwory. W 2021 r. z powodu chorób nowotworowych zmarło w USA 1804 osoby w wieku 1-19 lat. Z powodu przedawkowania używek (narkotyki) i lekarstw zmarło 1990 osób z tego przedziału wiekowego a z powodu chorób serca 748 osób. W sumie, z powodu w/w przyczyn w 2021 roku zmarły w USA 20954 osoby w wieku 1-19 lat. Są to dane KFF- niezależnej organizacji monitorującej stan zdrowia Amerykanów.
Między rokiem 2019 a 2021 liczba zgonów dzieci i młodzieży z powodu napaści z bronią w ręku zwiększyła się z 1720 przypadków do 2571, czyli o 49,48%. Od 2019 roku zaczęła też gwałtownie rosnąć liczba zgonów dzieci w wypadkach samochodowych (2019 r. – 1919, 2021 r. – 2348). Największą liczbę zgonów dzieci i młodzieży w wypadkach samochodowych odnotowano w roku 2002 – 4699 osób.

Pośród krajów rozwiniętych tylko w USA więcej dzieci ginie od broni palnej niż w wypadkach samochodowych czy od nowotworów
Pośród krajów rozwiniętych tylko w USA więcej dzieci ginie od broni palnej niż w wypadkach samochodowych czy od nowotworów (źródło: KFF)
Śmiertelność dzieci i młodzieży w wyniku użycia broni palnej, w USA, na tle innych krajów wysokorozwiniętych, w przeliczeniu na 100 tys. osób w wieku 1-19 lat
Śmiertelność dzieci i młodzieży w wyniku użycia broni palnej, w USA, na tle innych krajów wysokorozwiniętych, w przeliczeniu na 100 tys. osób w wieku 1-19 lat (źródło: KFF)

Współczynnik śmiertelności dzieci i młodzieży z powodu użycia broni palnej jest w USA najwyższy na świecie i wynosi 6,0 na 100.000 osób w wieku 1-19 lat. Druga w rankingu jest Kanada ze współczynnikiem 0,6 a więc dziesięciokrotnie niższym. W Europie: we Francji, Austrii i Szwajcarii współczynnik ten wynosi 0,3 – co oznacza, że w tych krajach z powodu użycia broni palnej ginie 20-krotnie mniej dzieci niż w USA. W Wielkiej Brytanii współczynnik ten wynosi 0,05 a w Japonii zaledwie 0,03.

Śmiertelność dzieci w poszczególnych stanach z powodu użycia broni palnej w przeliczeniu na 100 tysięcy osób w wieku 1-19 lat
Śmiertelność dzieci w poszczególnych stanach z powodu użycia broni palnej w przeliczeniu na 100 tysięcy osób w wieku 1-19 lat (źródło KFF)

Współczynnik 6,0 jest średnią dla wszystkich stanów USA. W większości stanów jest on większy: w Missisipi przekracza 15, w Luizjanie dochodzi do 18. Najniższy jest w Nowym Jorku, gdzie wynosi 2,1.
Obejmuje zgony będące wynikiem napaści z bronią palną – 3,87, samobójstwa przy użyciu broni palnej – 1,81 i przypadkowe, niezamierzone incydenty z użyciem broni palnej zakończone zgonem – 0,33 (w tym przypadki niewyjaśnione). W każdej z wyszczególnionych kategorii Stany Zjednoczone wiodą niechlubny prym pośród krajów rozwiniętych. Współczynnik zgonów dzieci i młodzieży z powodu napaści z bronią palną wzrósł z 2,3 na 100.000 osób w wieku 1-19 lat, w roku 2018, do 3,9 w roku 2021, co jest zjawiskiem niespotykanym w skali światowej (wzrost o 69,6%). Między rokiem 2019 a 2021 liczba samobójstw dzieci przy użyciu broni palnej wzrosła w USA o 21%. 86% ofiar przypada na przedział wiekowy 12-17 lat (2021). Na przedział wiekowy 6-11 lat przypada 7% ogółu ofiar. Tyle samo przypada na dzieci poniżej piątego roku życia. W liczbach wygląda to tak, że dla przedziału wiekowego 6-11 lat odnotowano 179 samobójstw a dla przedziału 1-5 lat aż 184 samobójstwa (2021).

Większość zgonów dzieci w USA, w wyniku użycia broni palnej, to zabójstwa. Dorośli Amerykanie używają broni palnej przeważnie po to, by popełnić samobójstwo.
(źródło: PRC)
Dzieci afroamerykańskie umierają w USA pięciokrotnie częściej od ran odniesionych w wyniku użycia broni palnej niż dzieci rasy białej.
(źródło: PRC)

W 2021 roku aż 46% zgonów dotyczyło dzieci i nastolatków z grupy afroamerykańskiej. Jednocześnie młodzież afroamerykańska stanowi zaledwie 14% populacji USA w wieku poniżej 18. roku życia. Pozostałe ofiary to Biali (32%), Latynosi (17%) i Azjaci (1%). Czarni młodzi Amerykanie giną statystycznie 5 razy częściej niż biali Amerykanie. Na każde 100 tysięcy czarnych dzieci od broni palnej ginęło 11,8. Na każde 100 tysięcy białych dzieci tylko 2,3. Najrzadziej od broni palnej ginęły dzieci pochodzenia azjatyckiego: 0,9 na 100 tysięcy. Pośród zgonów czarnych dzieci (w wyniku użycia broni palnej) 84% stanowiły morderstwa a 9% samobójstwa. W przypadku białych dzieci samobójstwa stanowiły aż 66% a morderstwa 24%. Liczba samobójstw wśród amerykańskich dzieci w latach 2007-2021 uległa prawie podwojeniu – z 2,1 zgonów na 100 tysięcy dzieci do 3,8 według danych CDC (Center for Disease Control and Prevention). Jednocześnie liczba prób samobójczych wzrosła co najmniej 10-krotnie.

W 2020 roku w izbach przyjęć udzielono pomocy ponad 11-stu tysiącom dzieci rannych w wyniku użycia broni palnej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *