Harcerskie piosenki PRL-u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Javad Soleimanpour (ur. 1965)
Noga za nogą (mp3)
Noga za nogą (1)
Noga za nogą (2)
Tyle przed nami (1)
Tyle przed nami (2)
Tyle przed nami (3)
Tyle przed nami (mp3)
Aleksiej Warłamow (ZSRR, 1920 – 2000), „Młodzi konstruktorzy samolotów”, 1949
Anton Goldin, „Lato”
Nasza piosenka (1)
Nasza piosenka (2)
Nasza piosenka (3)
Nasza piosenka (mp3)
Josif Mendelewicz Rubanow (Rosja-ZSRR, 1903-1988)
Verner Thome (Finlandia, 1878 – 1953), Chłopcy na plaży
Owe Zerge (Szwecja, 1894-1983)
Kiedy wiosna rozzłoci pola (1)
Kiedy wiosna rozzłoci pola (2)
Kiedy wiosna rozzłoci pola (3)
Kiedy wiosna rozzłoci pola (mp3)
Konstantin Łupanow
Carl Larsson (Szwecja, 1853-1919)
German Mazurin, „Белоомут”, 1959
Gdy świat zapachnie wakacjami (1)
Gdy świat zapachnie wakacjami (2)
Gdy świat zapachnie wakacjami (3)
Gdy świat zapachnie wakacjami (mp3)
Nasze ogniska (1)
Nasze ogniska (2)
Nasze ogniska (mp3)
Mikołaj Bogdanow-Bielski, Dzieci ciągnące drewno przez śnieg. Zima
Mikołaj Bogdanow-Bielski, Dzieci ciągnące drewno przez śnieg. Zima

Załączone piosenki pochodzą ze śpiewnika „Nasze piosenki”, MAW 1983; Wybór i opracowanie muzyczne: Jerzy Niedźwiecki.
Treści powiązane: Piosenki harcerskie z nutami i tekstem | Piosenki harcerskie w wersji „karaoke” | Jedną drogą ty, drugą drogą ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12